ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
18 June 2021 Rebuilding memory

Two "teams"