ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Children

Newton's third law of motion