ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Paradox of portraits - iconography and artificial intelligence | Mariam Nozadze