ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

pedestrians VS drivers