ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

What does it mean for the country to be energy independent?