ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

How to get to the top: Elevators that work on the roof