ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Art

Between layers | Review of Tamar Nadiradze's works