ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #SOLO

SOLO introduces you at the Concert Center