ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Unique XX Century Posters in Digital Repository - Aldagi Anniversary Project