ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
22 October 2020 Conflict

Blanks | Fatima Margieva, Tskhinvali

21 October 2020 Daily Rituals

Breakfast

17 October 2020 Daily Rituals

Running

16 October 2020 Conflict

Basmacha | Koba, Tskhinvali

10 October 2020 Daily Rituals

Horseback riding

08 October 2020 Daily Rituals

Bike

07 October 2020 Health

Two "kelekhi"

06 October 2020 Daily Rituals

Happy goats

04 October 2020 Conflict

Liana | Zina, Ortubani