ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Dialog Between Archil Kikodze and Michel Houellebecq