ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
16 July 2021 Rebuilding memory

Promise | Marina, Tbilisi

18 June 2021 Rebuilding memory

Two "teams"

29 March 2021 Rebuilding memory

Sandro | Robert Mamisashvili, from Tskhinvali