ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

2017: Georgian pop music disintegrated into simple multipliers