ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Erekle II and the Hernhutel brothers