ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Heroes and heroism in the post-heroic world | Giorgi Maisuradze