ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Nature

Walnut tree | Tamar Sukhishvili