ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

"I was obsessed with Mamardashvili 's thoughts" | Katarina Stadler