ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Emigration

OREO COOKIES | Dzina 40, New York