ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
12 March 2020 Rebuilding memory

An awkward reminder

22 February 2020 Rebuilding memory

Gas mask | Manana, 52 Tsitelubani

22 February 2020 Rebuilding memory

Six and more twelve | Zura Bendianishvili

22 February 2020 Rebuilding memory

Father |Tamara 38, Tsitelubni, Gori district