ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

ფონდები

Google News Initiative

პერიოდი: 1.10.2022-31.10.2023 ბიუჯეტი 45 000 EUR პროექტის ფარგლებში იქმნება ინდიგოს მობილური აპლიკაცია, რომელიც მომხმარებელს ბევრ მრავალფეროვან ფუნქციებს შესთავაზებს.

IMS

პერიოდი:1.01.2022-31.07.2023 ბიუჯეტი:5750 EUR. პროექტის ფარგლებში ინდიგო ქმნის ბიზნეს სტრატეგიას, ცდილობს აუდიტორიის გაზრდას და საბოლოოდ შემოსავლების დივერსიფიცირებას და ზრდას.

.

პერიოდი: 1.05.2022-31.12.2022 | ბიუჯეტი: 7840 EUR პროექტის მიზანია არასრულწლოვნებს მისცეს პლატფორმა საკუთარი სათქმელის გასავრცელებლად. ამისთვის ინდიგო GCRT-სთან თანამშრომლობით ამზადებს მედიამასალებს თინეიჯერების მონაწილეობით.

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში

პერიოდი - 2022-2024 | ბიუჯეტი: USD 76 717 პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ არსებული ნაციონალისტური, რადიკალური ნარატივების ცვლილებას. ამისთვის ინდიგო ცდილობს ფაქტებზე, ანალიზზე დაფუძნებული ინფორმაციის გავრცელებას, რომელიც ორივე მხარის პერსპექტივებს შეიცავს. ამასთან მკვლევრებთან და ისტორიკოსებთან ერთად განიხილავს კონფლიქტის ტრანსფორმაციისთვის ხელის შემშლელ ფაქტორებს, ცდილობს განსხვავებული დისკურსების შემოტანას საინფორმაციო სივრცეში

Deutsche Welle

პერიოდი: 1.07.2022 - 31.12.2022 | ბიუჯეტი 20,000 EUR პროექტის ფარგლებში იქმნება სხვადასხვა ფორმატის მედიამასალები, რომლებიც კონსტრუქციული ჟურნალისტიკის მაგალითს ქმნის.
მეტი

სარეკლამო დამკვეთები

loader
შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა