ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

დაელაპარაკე მას | მედეა იმერლიშვილი

❝დაელაპარაკე მას, დაელაპარაკე მიწას, ზღვის სუნით გაჟღენთილს❞.
-  კითხულობს მედეა იმერლიშვილი