ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

კორპუსებს შორის

ბევრ ქვეყანაში მინიმალური დაშორება მწვანე სივრცესა და საცხოვრებელ სახლს შორის 300 მეტრია. მნიშვნელოვანია, რომ სამეზობლო პარკამდე მისასვლელი გზა თანაბრად უსაფრთხო იყოს ყველასთვის. პარკის დაახლოებით ორი მესამედი კი განკუთვნილი უნდა იყოს აქტიური დასვენებისთვის, როგორიცაა: ღია მინდორი თავისუფალი თამაშისთვის, საბავშვო მოედანი, ბილიკები, რომლებიც ადამიანებს პარკის შიდა ტერიტორიებზე აკვალიანებენ. მსგავსი სამეზობლო პარკის ფართობი 1000 კვ. - 5000 კვ. მეტრამდე უნდა იყოს.

ახალ ვიდეო სერიაში ინდიგო ქალაქს ბავშვების თვალით აკვირდება.
ვიდეო #3 კორპუსებს შორის