ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

მცენარეთა მეტამორფოზა

"ნახე, როგორ ბორგავს ჩვენი გრძნობაც.
იდიდე, ძალავ დღის სინათლის!
იდიდე, სიყვარულო, რომ დაეძებ ამ შუქში მყოფ ნაყოფს ელვარეს,
როგორც მიჯნურები დაეძებენ ტკბობათა უმაღლეს მწვერვალებს".

დაწვრილებით

შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა