გახსენით მობილურ აპლიკაციაში

ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

მელაპარაკე

ბო­ლო კვლე­ვა სუ­ი­ციდ­ზე აჩ­ვე­ნებს (© WHO), რომ 2000-2012 წლებ­ში თვით­მ­კ­ვ­ლელო­ბე­ბის რიცხ­ვი მცირ­დე­ბა. თუმ­ცა არის გა­მო­ნაკ­ლი­სი: უმე­ტე­სად მა­ღალ­შე­მო­სავ­ლია­ნი ქვეყ­ნე­ბი და რა­ტომ­ღაც – სა­ქარ­თ­ვე­ლო, სა­დაც სუ­ი­ცი­დი, პი­რი­ქით, გახ­ში­რე­ბუ­ლი­ა. 2016 წელს, მხო­ლოდ ექვს თვე­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, 252-მა ადა­მი­ან­მა მო­იკ­ლა თა­ვი, აქე­დან ოც­დაცხ­რა იყო 15-24 წლამ­დე; ქა­ლებ­ზე ოთხ­ჯერ მე­ტი კა­ცი და­ი­ღუ­პა სუ­ი­ციდით, შემ­თხ­ვე­ვე­ბის 32 % კი, 45-65 წლის ასა­კის მა­მა­კა­ცებ­ში მოხ­და.

მულტიმედია პროექტი „მელაპარაკე“

loader
შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა