ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

ფრინველების დარაჯი

ალექსანდრე ქიტიაშვილი უკვე მესამე წელია რაც ფრინველებს აკვირდება. აღწერს მათ ქცევებს და აწარმოებს ფოტოდოკუმენტაციას.