ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

თანამედროვე ქართული ენა და მისი ინგლისური დიალექტირა ემართება სამეტყველო ენას, როდესაც ქვეყანაში გეოპოლიტიკური გავლენა იცვლება? Error ინგლისურად შეცდომას, დაზიანებას, ან სისტემის მოშლას ნიშნავს. თუ ამ ტერმინს ენას მივუსადაგებთ, შეგვიძლია ისეთი სიტუაციის წარმოდგენაც, როდესაც ერთსა და იმავე ენაზე მეტყველი ეს ადამიანები საერთო ენაზე ვეღარ ურთიერთობენ.
შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა