ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

თბილისი უწყვეტი კადრით: მოსკოვის გამზირი

მეორე ეპიზოდი გვიყვება მოსკოვის გამზირზე, საღამოს 5 საათიდან.
ქუჩის ერთ მხარეს მრავლადაა მაღაზიები, ხილ-ბოსტნეულისა და რძის ნაწარმის გარე დახლები. დედას პატარა გოგონა მიყვება ნაყინის ჭამით, ვიღაც ბოძზე გაკრულ განცხადებას აკვირდება, იქვე გამყიდველი მარაოს ინიავებს.