გახსენით მობილურ აპლიკაციაში

ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

გამოცადე შენი თავი ქართული იდიომების ცოდნაში [QUIZ]


ფრაზეოლოგიზმი არის სიტყვა ან სიტყვათა მყარი შესიტყვება, რომელიც პირდაპირი მნიშვნელობით არ უნდა გავიგოთ. მისი შემადგენელი სიტყვების კავშირი ქმნის ფრაზის გადატანით მნიშვნელობას. ამიტომაც უწოდებენ ფრაზეოლოგიზმს ხატოვან სიტყვა-თქმას.

ფრაზეოლოგიზმი ენაში ასახავს კონკრეტული ენობრივი კოლექტივის ისტორიულ რეალობასა და სოციალურ-კულტურულ ღირებულებებს. ქართული ენა გამოირჩევა მსგავსი ხატოვანი სიტყვა-თქმების სიმრავლით. არსებობს ისეთი ფრაზული გამოთქმები, რომელთა გადატანითი მნიშვნელობაც საზოგადოების ძალიან მცირე ნაწილმა იცის.

გამოცადე შენი თავი ქართული იდიომების ცოდნაში:loader
შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა