ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

ინტერაქტიური "დედა ენა"

ინტერაქტიური "დედა ენა" ინოვაციური აპლიკაციაა, რომელიც შეიქმნა როგორც საქართველოში მცხოვრები ბავშვებისთვის, ასევე ემიგრანტებისთვის ქართული ენის საწყისების შესასწავლად. აპლიკაცია მალე ხელმისაწვდომი იქნება.