გახსენით მობილურ აპლიკაციაში

ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

პირველი არხი

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­რო მო­სახ­ლე­ო­ბას აფ­რ­თხი­ლებს, დღეს ქა­ლაქ­ში გა­დად­გი­ლე­ბის­გან თა­ვი შე­ი­კა­ვონ.

ზო­ო­პარ­კის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სტი­ქი­ის შე­დე­გად და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ვო­ლი­ე­რე­ბის გა­მო, ზო­ო­პარ­კის ყვე­ლა

ბი­ნა­და­რი გაქ­ცე­უ­ლი­ა. აფ­თა­რი და ვეფხ­ვი ლიკ­ვი­დი­რე­ბუ­ლი­ა.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რე­ბი ქა­ლაქ­ში ვო­ლი­ე­რე­ბი­დან გა­მო­სულ ცხო­ვე­ლებს ეძე­ბენ.

ძლი­ე­რი წვი­მის გა­მო, ზო­ო­პარ­კი მთლი­ა­ნად გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი­ა.

მტა­ცებ­ლე­ბი, ლო­მე­ბი ვეფხ­ვე­ბი და მგლე­ბი ზო­ო­პარ­კი­დან გა­იქ­ც­ნენ.

გამ­თე­ნი­ი­სას გმირ­თა მო­ე­დან­ზე ბე­ჰე­მო­ტი და­ა­ძი­ნეს, რო­მე­ლიც უკ­ვე მო­თავ­სე­ბუ­ლია ვო­ლი­ერ­ში.

ხი­ლი­ან­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­მა მგე­ლი მოკ­ლეს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის რაზ­მი ქა­ლა­ქის მას­შ­ტა­ბით მუ­შა­ო­ბას აგ­რ­ძე­ლებს.

მიმ­დი­ნა­რე­ობს მტა­ცებ­ლე­ბის ძებ­ნის, ცხო­ვე­ლე­ბის და­ძი­ნე­ბი­სა და ლიკ­ვი­და­ცი­ის ოპე­რა­ცი­ე­ბი.

1 არ­ხი

გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია 2015-06-14 10:07:00

loader
შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა