ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

როგორ გაჩნდა ზღვა ქალაქში?

ნიკო ნიკოლაძეს სურდა, რომ წყალი ქალაქის თავზე გაშლილ ზეგანზე აეყვანა და ასე გარდაექმნა მთელი ქალაქის კლიმატი, მთელი აქაური ატმოსფერო -

ერთხელ და სამუდამოდ შეეცვალა თბილისის მომჟავო, გამომშრალი ჰაერი.

შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა