ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

როგორ შექმნა ქალაქი ხალხისთვის და არა მანქანებისთვის