გახსენით მობილურ აპლიკაციაში

ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

მინიმალურ ხელფასზე მეტი საარსებო მინიმუმი | ნაჯა ორაშვილი

ნაჯა ორაშვილი
კლუბ BASSIANI-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი


15 წლი­დან ვშრო­მობ და სა­კუ­თარ თავ­ზე მაქვს გა­მოც­დი­ლი ყვე­ლა­ნა­ი­რი უთა­ნას­წო­რო შრო­მი­თი ურ­თი­ერ­თო­ბა, მათ შო­რის, გენ­დე­რუ­ლი ნიშ­ნით ნაკ­ლე­ბი ანაზღა­უ­რე­ბა. ამიტომ დღეს, ბევრ რა­მეს გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლად ვა­ფა­სებ.

შრო­მით უფ­ლე­ბებ­ზე თა­ვი­დან­ვე მეტი ცოდ­ნა და მგრძნობელობა რომ მქო­ნო­და, სხვა­ნა­ი­რად ვი­მოქ­მე­დებ­დი – როგორც და­საქ­მე­ბუ­ლი და როგორც დამ­საქ­მე­ბე­ლიც.

მე მუდ­მი­ვად იმ საზღ­ვ­რის წაშ­ლას ვცდი­ლობ, რაც ორ მხა­რეს ერ­თ­მა­ნე­თის მო­წი­ნა­აღმ­დე­გედ აქ­ცევს. და გულ­წ­რ­ფე­ლად მჯე­რა, რომ წარ­მა­ტე­ბას მხო­ლოდ ბევ­რი ადა­მი­ა ნის ერთობ­ლი­ვი შრო­მით აღ­წევ. უბ­რა­ლოდ, ხდე­ბა ისეც, რომ არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი დამ­საქ­მე­ბე­ლი პა­ტა­რა წარ­მა­ტე­ბის შემ­დეგ მო­პო­ვე­ბუ­ლი პრი­ვი­ლე­გი­ე­ბით ტკბო­ბას იწყებს, წარ­მა­ტე­ბას თანამშრომლებს არ უყოფს და სხვი­სი შრო­მის ხარ­ჯ­ზე აგ­რო­ვებს სიმ­დიდ­

ეს სტატია მხოლოდ გამომწერებისთვისაა. შეიძინე შენთვის სასურველი პაკეტი

loader
შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა