ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

სად სწავლობენ ბავშვები?

ბავშვების 72% ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში აშენებულ სკოლებში დადის. ბევრი შენობა ამორტიზებულია. სკოლების ნახევარზე მეტს რემონტი სჭირდება, ან ახალია ასაშენებელი. აჭარაში სკოლების 26% ახალ შენობებშია გადასატანი.

დაწვრილებით


ვიდეო #5 სკოლების ინფრასტრუქტურა
მუსიკა: ანდრო გოგიბედაშვილი

______________
ვიდეოები მომზადებულია პროექტისთვის “გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობა არასრულწლოვანებისთვის”, რომელიც დაფინანსებულია ადამიანის უფლებათა სახლების ფონდისა და ევროკავშირის მიერ.